The Christian Bucket List (1 Peter 4:1-11) 4 June

The Christian Bucket List

1 Peter 4:1-11

 The Christian Bucket list

1 Peter 4:1-11

 The Christian Bucket List (4:2, 7)

 

1.    Prepare your mind (v1-2, 7)

 

2.    Say ”that’s enough” (v3-6)

 

 

3.    Pray.. (v7)

 

4.    .. and love (v8-11)

–        

–        

–        

 

(Preacher: Steve Blencowe)